Официален сервиз на

СОТИРОВ СЕРВИЗ

СОТИРОВ СЕРВИЗ

BOSCH

WHIRLPOOL

 

 

СОТИРОВ СЕРВИЗ

Сервиз Сотиров е регистриран през 1991г. с основна дейност - сервиз на домакински електроуреди.

Сервизните специалисти обслужват гр.София и региона. Като Централен сервиз за гаранционно обслужване, Сервиз Сотиров има договори с подизпълнители в страната.

Фирмите, с които сервизът има сключени договори за гаранционно обслужване и марките уреди, които  обслужва:

 

 

BOSCH

WHIRLPOOL

МЕТРО кеш енд кери

Дезигно кюхе арт & дизайн

FRIGOGLASS

СОТИРОВ СЕРВИЗ

Прочети повече...

Сервизни  дейности

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

© 2014 Сотиров Сервиз

 

София, 1233,  ул. "Козлодуй" 113

телефони: 02/ 833 41 70, 02/ 931 50 62,

02/ 833 41 95, 02/ 931 12 33

тел/факс:   02/ 931 11 77

e-mail:        whirlpool_info@sotirov-service.com,

sotirovservice@gmail.com