Официален сервиз на

СОТИРОВ СЕРВИЗ

СОТИРОВ СЕРВИЗ

BOSCH

WHIRLPOOL

 

 

Видове и изисквания

 

Мобилни

           • Използване – единични помещения, с възможност за преместване

           •  Изискване – монтаж на отдушник с диаметър 100 – 150 мм

 

 

Сплит система

           •  Едно външно и едно вътрешно тяло - необходимост от монтаж, от квалифициран специалист

           • Мощността на климатика да отговаря на съответното помещение

           • При изискване за отопление през зимата – да се подбере подходящ тип

           • Необходима профилактика – два пъти годишно

 

Мултисплит система

           • Едно външно и повече от едно вътрешни тела - необходимост от монтаж, от квалифициран специалист

           •  Мощността на климатика да отговаря на съответното помещение

           •  При изискване за отопление през зимата – да се подбере подходящ тип

           •  Необходима профилактика – два пъти годишно

 

 

Сервизът монтира и обслужва и други климатични системи, за повече информация – потърсете ни на сервизните телефони.

 

Климатици

© 2014 Сотиров Сервиз

 

София, 1233,  ул. "Козлодуй" 113

телефони: 02/ 833 41 70, 02/ 931 50 62,

02/ 833 41 95, 02/ 931 12 33

тел/факс:   02/ 931 11 77

e-mail:        whirlpool_info@sotirov-service.com,

sotirovservice@gmail.com