Официален сервиз на

СОТИРОВ СЕРВИЗ

СОТИРОВ СЕРВИЗ

BOSCH

WHIRLPOOL

 

 

• Включен ли е уредът в контакта. Ако е необходимо, сменете удължителя.

• Здрави ли са предпазителите в ел.таблото на жилището ви.

• Изправен ли е разклонителят, в който сте включили повече уреди .

• Спрян ли е кранът на водата на пералнята или съдомиялната.

• След смяна на сифона, пробити ли са щуцерите за включване на маркучите за мръсна вода на пералнята или съдомиялната.

• При теч, дали не е повреден маркуча за чиста вода или не са разхлабени свързващите гайки и скоби.

• Изчистен ли е филтърът на пералната машина или съдомиялната..

• Затворен ли е надеждно люкът на пералнята, която не стартира програмата.

• Дължината на маркуча за мръсната вода, удължен ли е над допустимото.

• При силни вибрации по време на центрофуга, проверена ли е стабилността на пералнята върху настилката.

• При отказ на центофугата, дали не е натиснат бутон, който я забранява.

• Монтажът на мъркуча за мръсната вода, съобразен ли е с изискванията от схемата.

• Каква е околната температура в помещението, където хладилникът работи. Хладилниците, продавани в България, работят при околна температура от +16ᵒ до +32ᵒ

• При теч на вода под кошниците за плодове в хладилника, дали е проходим  улея за конденза на стената на хладилника.

• В изправност ли са батериите на дистанционното на климатика, който не се включва.

• Настроен ли е коректно желания режим на работа на климатика.

• Когато климатикът не поддържа желаната температура, в какво състояние са праховите филтри.

При отказ на някой електроуред, моля огледайте го добре. Доста често повредата е някъде извън уреда. Проверете най-напред следното:

Винаги проверявайте, дали ситуацията в която сте изпаднали не е описана в инструкцията за ползване, или в гаранционната карта на уреда.

Какво трябва да проверим, преди да се обадим на сервиза

© 2014 Сотиров Сервиз

 

София, 1233,  ул. "Козлодуй" 113

телефони: 02/ 833 41 70, 02/ 931 50 62,

02/ 833 41 95, 02/ 931 12 33

тел/факс:   02/ 931 11 77

e-mail:        whirlpool_info@sotirov-service.com,

sotirovservice@gmail.com