Официален сервиз на

СОТИРОВ СЕРВИЗ

СОТИРОВ СЕРВИЗ

BOSCH

WHIRLPOOL

 

 

Какви готварски уреди за вграждане  са ви е необходими?

Фурни:

           • Фурна с размер 60/60/60

           • Фурна с  размер 90/60/60

 

Котлони:

           • Керамични котлони

           • Индукционни котлони

           • Газови котлони

 

Абсорбатори:

           • Свободностоящи

           • Вградени под кухненски шкаф

           • Коминни

Готварски печки/ Фурни за вграждане/ Котлони/ Абсорбатори

Какво е нужно да знаем?

Инсталацията на готварските уреди се извършва от специалист – електротехник, или техник, притежаващ сертификат за газови домакински уреди.

 

Използвайте препоръчаните от производителя съдове, според вида на уредите.

 

При почистване не третирайте повърхностите с абразивни препарати.

 

Спазвайте инструкциите за работа с уреда.

 

© 2014 Сотиров Сервиз

 

София, 1233,  ул. "Козлодуй" 113

телефони: 02/ 833 41 70, 02/ 931 50 62,

02/ 833 41 95, 02/ 931 12 33

тел/факс:   02/ 931 11 77

e-mail:        whirlpool_info@sotirov-service.com,

sotirovservice@gmail.com