Официален сервиз на

СОТИРОВ СЕРВИЗ

СОТИРОВ СЕРВИЗ

BOSCH

WHIRLPOOL

 

 

София, 1233,  ул. "Козлодуй" 113,

телефони: 02/ 833 41 70,

02/ 931 50 62,

02/ 833 41 95,

02/ 931 12 33

тел/факс:   02/ 931 11 77

e-mail :        whirlpool_info@sotirov-service.com,

sotirovservice@gmail.com

 

Контакти

За подробна информация относно сервизната ни мрежа и партньори в цялата страна изберете

Сервизна мрежа/ партньори

© 2014 Сотиров Сервиз

 

София, 1233,  ул. "Козлодуй" 113

телефони: 02/ 833 41 70, 02/ 931 50 62,

02/ 833 41 95, 02/ 931 12 33

тел/факс:   02/ 931 11 77

e-mail:        whirlpool_info@sotirov-service.com,

sotirovservice@gmail.com