Официален сервиз на

СОТИРОВ СЕРВИЗ

СОТИРОВ СЕРВИЗ

BOSCH

WHIRLPOOL

 

 

Съдомиялни машини

Какво е необходимо при монтаж?

 

• Спазвайте инструкцията за монтиране, която се намира в опаковката на уреда.

• При уред за вграждане, мебелната фирма извършва монтаж на декоративните плоскости.

Особености при ползване

 

• При монтаж на отходния маркуч в общ сифон с перална, има опасност от връщане на мръсна вода в другия уред.

• Препоръчваме използване на прахообразен препарат, сол и гланц за съдомиялната машина.

• Почиствайте редовно филтъра на машината.

• След края на програмата е възможно върху пластмасови съдове да остане конденз.

• Не всички стъклени съдове е препоръчително да се поставят в съдомиялната. След известно време, по вътрешността на някои чаши, се образуват неотстраними драскотини от абразивните препарати.

• Отсранявайте грубите остатъци от храна от съдовете, преди да ги поставите в съдомиялната, за по-добри резултати при измиването.

 

Каква съдомиялна машина ни е необходима?

           • Свободно стояща за 12 комплекта 60/60/85

           • Свободно стояща за 9 комплекта 40/60/85

           • За вграждане, 12 комплекта 60/55/80

           • За вграждане 9 комплекта 40/55/80

           • За монтаж върху плот 4 комплекта 45/56/46

© 2014 Сотиров Сервиз

 

София, 1233,  ул. "Козлодуй" 113

телефони: 02/ 833 41 70, 02/ 931 50 62,

02/ 833 41 95, 02/ 931 12 33

тел/факс:   02/ 931 11 77

e-mail:        whirlpool_info@sotirov-service.com,

sotirovservice@gmail.com