Официален сервиз на

СОТИРОВ СЕРВИЗ

СОТИРОВ СЕРВИЗ

BOSCH

WHIRLPOOL

 

 

Какво е нужно да знаем?

Уредите за вграждане се монтират от мебелната фирма.

 

Хладилниците работят оптимално при околна температура от +16°С до +34°С. При различни от посочените температури, уредът може да спре да работи.

 

Покривайте храните в хладилника, за да избегнете остатъчни миризми.

 

При работа на хладилника, се появяват характерни звуци, описани в инструкцията за ползване.

 

Почиствайте редовно улея за оттичане на конденза и осигурете неговата проходимост.

 

Смяната на водни и антибактериални филтри се извършва на около 6 месеца.

Спазвайте инструкциите за работа с уреда.

Хладилници и фризери

Какъв хладилник ви е необходим?

Според местоположението:

     • Свободностоящ

     • За вграждане

     • Side by side

Според вида:

     • Саморазмразяващ се

     • No Frost система

Според конфигурацията:

     • С отделна камера за дълбоко замразяване

     • С фризер в долната част

     • Side by side

     • Само хладилник

     • Само фризер

© 2014 Сотиров Сервиз

 

София, 1233,  ул. "Козлодуй" 113

телефони: 02/ 833 41 70, 02/ 931 50 62,

02/ 833 41 95, 02/ 931 12 33

тел/факс:   02/ 931 11 77

e-mail:        whirlpool_info@sotirov-service.com,

sotirovservice@gmail.com