Преди да се обадим на сервиз

Преди да се обадим

Какво трябва да проверим, преди да се обадим на сервиза

При отказ на някой електроуред, моля огледайте го добре. Доста често повредата е някъде извън уреда. Проверете най-напред следното:

• Включен ли е уредът в контакта. Ако е необходимо, сменете удължителя.
• Здрави ли са предпазителите в ел.таблото на жилището ви.
• Изправен ли е разклонителят, в който сте включили повече уреди .
• Спрян ли е кранът на водата на пералнята или съдомиялната.
• След смяна на сифона, пробити ли са щуцерите за включване на маркучите за мръсна вода на пералнята или съдомиялната.
• При теч, дали не е повреден маркуча за чиста вода или не са разхлабени свързващите гайки и скоби.
• Изчистен ли е филтърът на пералната машина или съдомиялната.
• Затворен ли е надеждно люкът на пералнята, която не стартира програмата.
• Дължината на маркуча за мръсната вода, удължен ли е над допустимото.
• При силни вибрации по време на центрофуга, проверена ли е стабилността на пералнята върху настилката.
• При отказ на центофугата, дали не е натиснат бутон, който я забранява.
• Монтажът на мъркуча за мръсната вода, съобразен ли е с изискванията от схемата.
• Каква е околната температура в помещението, където хладилникът работи. Хладилниците, продавани в България, работят при околна температура от +16ᵒ до +32ᵒ
• При теч на вода под кошниците за плодове в хладилника, дали е проходим  улея за конденза на стената на хладилника.
• В изправност ли са батериите на дистанционното на климатика, който не се включва.
• Настроен ли е коректно желания режим на работа на климатика.
• Когато климатикът не поддържа желаната температура, в какво състояние са праховите филтри.

Винаги проверявайте, дали ситуацията в която сте изпаднали не е описана в инструкцията за ползване, или в гаранционната карта на уреда.

Request a Quote Today

Reach Us

Location :

36-B W 1st Ave, Miller, SD 57362, USA

Email :

info@domain.com

Phone :

+1-800-123-4567
+1 123-456-7890