Преди да се обадим на сервиз

Какво трябва да проверим, преди да се обадим на сервиза

При отказ на някой електроуред, моля огледайте го добре. Доста често повредата е някъде извън уреда. Проверете най-напред следното:

• Включен ли е уредът в контакта. Ако е необходимо, сменете удължителя.
• Здрави ли са предпазителите в ел.таблото на жилището ви.
• Изправен ли е разклонителят, в който сте включили повече уреди .
• Спрян ли е кранът на водата на пералнята или съдомиялната.
• След смяна на сифона, пробити ли са щуцерите за включване на маркучите за мръсна вода на пералнята или съдомиялната.
• При теч, дали не е повреден маркуча за чиста вода или не са разхлабени свързващите гайки и скоби.
• Изчистен ли е филтърът на пералната машина или съдомиялната.
• Затворен ли е надеждно люкът на пералнята, която не стартира програмата.
• Дължината на маркуча за мръсната вода, удължен ли е над допустимото.
• При силни вибрации по време на центрофуга, проверена ли е стабилността на пералнята върху настилката.
• При отказ на центофугата, дали не е натиснат бутон, който я забранява.
• Монтажът на мъркуча за мръсната вода, съобразен ли е с изискванията от схемата.
• Каква е околната температура в помещението, където хладилникът работи. Хладилниците, продавани в България, работят при околна температура от +16ᵒ до +32ᵒ
• При теч на вода под кошниците за плодове в хладилника, дали е проходим  улея за конденза на стената на хладилника.
• В изправност ли са батериите на дистанционното на климатика, който не се включва.
• Настроен ли е коректно желания режим на работа на климатика.
• Когато климатикът не поддържа желаната температура, в какво състояние са праховите филтри.

Винаги проверявайте, дали ситуацията в която сте изпаднали не е описана в инструкцията за ползване, или в гаранционната карта на уреда.

Request a Quote Today

Reach Us

Location :

36-B W 1st Ave, Miller, SD 57362, USA

Email :

info@domain.com

Phone :

+1-800-123-4567
+1 123-456-7890