Често задавани въпроси

Перални и комбинирани перални със сушилня

Проблеми с вратата за пълнене

Вратата не се отваря

                -> Избрано е спиране на плакненето

                Изберете "Изпомпване" или "Центрофуга".

 

                ->Активирала се е функцията за безопасност

                Изчакайте около 2 минути, след това функцията за безопасност автоматично се изключва.

 

                ->Активирала се е защитата от деца

                Деактивирайте защитата от деца.

Проблеми с перилния препарат

Остатъци от прахта за пране в отделението за прах

               -> Влажна или залепнала прах за пране зацапва отделението за прах

               Почистете и подсушете старателно отделението за прах за пране.

 

               -> Използван е течен перилен препарат

               Поставяйте дозиращата чашка с течния перилен препарат направо в пералнята машина.

 

Прахта за пране стои в камера I на отделението за прах

                -> Избрали сте програма без предпране

               Изберете"Цветно парне 60 °C с предпране".

 

От отделението за прах излиза пяна

                -> Твърде много прах за пране

                Смесете 1 с.л. омекотител с 1/2 л. вода и прибавете в камера II на отделението за прах. Намалете дозата прах за пране при следващото пране.

Проблеми по време на изпълнение на програма

Индикиращите светлини не светят

               -> В контакта няма напрежение

               Проверете, дали  контактът работи, напр. сешоар. В случай че контактът не работи, моля обърнете се към електротехник.

 

               -> Предпазителят е изключил или е повреден

               Включете отново предпазителя. Моля подменете повредените предпазители.

 

               -> Спиране на тока

               Проверете, дали лампите или други електроуреди работят.

 

Не започва изпълнение на програмата; мига индикация "В готовност"

               -> Вратата за пълнене на уреда не е затворена

               Проверете, дали вратата не е защипала част от прането. Затворете вратата за пълнене (чува се звук при затваряне).

 

Не започва изпълнение на програмата

               -> Не е натиснат бутон Старт

               Натиснете бутон Старт.

 

Времетраенето на програмата е по-дълго от обичайното

               -> Активна е системата за контрол при дисбаланс

               Системата за контрол при дисбаланс опитва да изравни небалансираното пране чрез многократното му разпределяне. Моля перете заедно големи и малки неща за пране, за да се предотврати получаването на дисбаланс.

 

               -> Активна е функцията за разпознаване на пяната

               Функцията за разпознаване на пяната е включила допълнително изплакване, за да се разтвори пяната. При следващото пране оптимизирайте дозировката на прах.

 

Многократно центрофугиране

               -> Активна е функцията за разпознаване на пяната

               Функцията за разпознаване на пяната е включила допълнително изплакване, за да се разтвори пяната. При следващото пране оптимизирайте дозировката на прах.

 

Силни вибрации или придвижване на уреда

               -> Голям дисбаланс

               По възможност перете заедно големи и малки неща за пране, за да се предотврати получаването на дисбаланс.

 

               -> Пералнята не е добре нивелирана (напр. след преместване)

               Нагласете уреда с помощта на неговите крачета и ги подсигурете според указанията в инструкцията за монтаж.

 

               -> Повърхността, върху която е поставена пералнята, предразполага към вибрации (напр. дървен под с гредоред)

               По възможност поставете уреда в ъгъла на помещението. При необходимост подложете дървена подложка (30 мм дебелина, водоустойчива) и я завинтете към гредите на пода. Спазвайте също така указанията в упътването за монтаж.

 

               -> Предпазните транспортни болтове не са свалени

               Спазвайте указанията в упътването за монтаж.

Проблеми при наливането или източването на водата

Водата в барабана не се вижда

               -> Водата е под нивото на видимост

               Това не е проблем.

 

Водата не се изпомпва напълно; мига индикация Готово

               -> Чуждо тяло блокира помпата

               Почистете помпата. Указания можете да намерите във Вашето упътване за експлоатация.

 

               -> Отточната тръба или отточният маркуч са запушени

               Когато се пере пране, което силно отделя власинки при високи температури (60/90 °C), изходната тръба или изходният маркуч могат да се запушат. Почистете ги според указанията в упътването за експлоатация.

 

Водата не тръгва или прахта за парне не се изплаква; мига индикация Активен

               -> Кранът за водата не е отворен

               Отворете крана за водата.

 

               -> Филтърът на водоподаването е запушен

               Почистете филтъра. Указания можете да намерите във Вашето упътване за експлоатация.

 

Под уреда изтича вода

               -> Свързването на водоподаващия маркуч не е добре уплътнено

               Затегнете свързването.

 

               -> Свързването на отточният маркуч не е добре уплътнено

               Подменете отточния маркуч.

Проблеми с резултата от изпирането

Резултатът от изпирането не е задоволителен

               -> Замърсяванията са повече от предполагаемото

               Моля, изберете подходяща програма.

 

               -> Перилният препарат е недостатъчен

               Дозирайте перилният препарат според указанията на производителя.

 

Остатъци от перилния препарат по прането

               -> Използван е перилен препарат без фосфат

               Някои перилни препарати без фосфат съдържат неразтворими съставки, които могат да се появят като светли петна върху прането. Веднага изберете "Плакнене" или изчеткайте прането след като изсъхне.

 

Сиви остатъци върху прането

               -> Замърсяване от мазнина, масло или олио

               При следващото пране използвайте максималната доза перилен препарат и изберете максималната допустима температура.

Сушилни

Проблеми по време на изпълнение на програма

Индикиращите светлини не светят

               -> В контакта няма напрежение

               Проверете, дали  контактът работи, напр. сешоар. В случай че контактът не работи, моля обърнете се към електротехник.

 

               -> Предпазителят е изключил или е повреден

               Включете отново предпазителя. Моля подменете повредените предпазители.

 

               -> Спиране на тока

               Проверете, дали лампите или други електроуреди работят.

 

Програмата не започва

               -> Бутонът за стартиране не е натиснат

               Натиснете бутон "Старт", съотв. "Старт/Стоп".

 

               -> Вратата не е затворена

               Затворете вратата.

 

               -> Не е избрана програма

               Изберете някоя програма.

 

               -> В помещението е твърде студено, температурата е по-ниска от 5 °C

               Проверете, дали температурата е по-ниска от 5 °C и евентуално затоплете помещението.

Индикации на дисплея за проблем

Мига индикация "Съд за кондензатна вода"

               -> Съдът за кондензатна вода е пълен

               Изпразнете съда за кондензатна вода.

При твърда връзка проверете тръбата за отвеждане на конденза. Тя може да е прегъната или запушена.

 

Мига индикация "Филтър"

               -> Вентилаторът, съотв. филтърът е запушен

               Почистете вентилатора, съотв. филтъра. Указания можете да намерите в упътването за експлоатация.

Проблеми с резултатите от сушенето

Прането е влажно

               -> Прането е много влажно

               Изберете следващата по-висока програма или доизсушете чрез програма за време.

 

               -> Усещане, че прането е влажно

               Оставете прането да се охлади. Топлото пране винаги се усеща по-влажно, отколкото е всъщност.

 

Прането не е равномерно сухо

               -> Прането е оплетено

               Центрофугирайте на високи обороти. Поставете прането разплетено в сушилната машина.

При възглавниците и спалното бельо затваряйте циповете и копчетата.

Съдомиялни машини

Проблеми при подготовката

Капакът на отделението за препарата не може да се затвори

                -> Обърнете внимание на упътването за потребителя

                Първо притворете капака и след това го затворете с натискане.

 

                -> Дозаторът е препълнен

                Отстранете известно количество от препарата. След това притворете капака и го затворете с натискане.

 

В отделението за сол има вода

                -> Нормално работно състояние

                Водата в отделението за сол е необходима за нейното разтваряне, което е необходимо за намаляване твърдостта на водата.

За да се предотврати корозия в уреда, почистете около отвора за пълнене на сол или пуснете уреда да работи.

Проблеми при включване

Уредът не започва да работи

               -> Няма напрежение в контакта

               Проверете контакта с друг уред, напр. сешоар. Ако контактът не работи, моля обърнете се към електротехник.

 

               -> Предпазителят е изключил или е повреден

               Включете отново предпазителя. Моля, подменете повредените предпазители.

 

                -> Спиране на тока

               Проверете, дали лампите или други електроуреди работят.

 

                -> Вратата е отворена

               Затворете врата и включете уреда.

 

Уредът не изплаква

                -> Кранът за водата е затворен

               Отворете крана за водата.

 

                -> Кранът за водата е запушен или има натрупан варовик

               Проверете крана за водата както следва:

                   1. Затворете крана за водата

                   2. Отвийте фитинга

                   3. Проверете филтъра във фитинга и при необходимост почистете.

                   4. Поставете кофа под крана на водата и го отворете напълно. При твърде слабо налягане на водата по-малко от 9 л/мин) моля обърнете се към специалист да подмени захранващата с вода арматура, съответно крана на водата.

                   5. Завийте отново фитинга и отворете крана на водата.

                   6. Включете отново уреда и стартирайте избраната програма.

 

                -> Захранващият с вода маркуч е прегънат

               Поставете маркуча така, че да няма прегъвания.

Проблеми по време на изпълнение на програма

Програмата продължава твърде дълго

               -> Кранът за водата е запушен или е с натрупан варовик

               Проверете крана за водата както следва:

                    1. Затворете крана за водата

                    2. Отвийте фитинга

                    3. Проверете филтъра във фитинга и при необходимост почистете.

                    4. Поставете кофа под крана на водата и го отворете напълно. При твърде слабо налягане на водата по-малко от 9 л/мин), моля, обърнете се към специалист да подмени захранващата с вода арматура, съответно крана на водата.

                    5. Завийте отново фитинга и отворете крана на водата.

                    6. Включете отново уреда и стартирайте избраната програма.

 

               -> Захранващият с вода маркуч е прегънат

               Поставете маркуча така, че да не е прегънат.

 

               -> Активирала се е оптимизация на програмата

               Това не е грешка! Чрез оптимизиране на употребата на количеството вода и температурите на миене може времето на програмата да се удължи, без това да променя резултата. Намалява се консумацията на енергия.

 

На дисплея има индикация "1" или "F"

               -> Кранът за водата е запушен или има натрупан варовик

               Проверете крана за водата както следва:

                    1. Затворете крана за водата

                    2. Отвийте фитинга

                    3. Проверете филтъра във фитинга и при необходимост почистете.

                    4. Поставете кофа под крана на водата и го отворете напълно. При твърде слабо налягане на водата по-малко от 9 л/мин), моля, обърнете се към специалист да подмени захранващата с вода арматура, съответно крана на водата.

                    5. Завийте отново фитинга и отворете крана на водата.

                    6. Включете отново уреда и стартирайте избраната програма.

 

               -> Захранващият с вода маркуч е прегънат

               Поставете маркуча така, че да не е прегънат.

 

Индикаторът за оставащото време прескача на различни стойности

               -> Фактори, оказващи влияние по време на процеса на миене, влияят върху времето за изпълнение на програмата

               Това не е грешка! Фактори като замърсяване, количество на съдовете, температура на водата, влияят върху продължителността на програмата. Оставащото време автоматично се преизчислява при адаптиране на програмата към моментните условия.

 

Силно пенообразуване

               -> В отделението за препарата или в това за гланца е сипан препарат за ръчно миене на съдове

               Моля обърнете се към оторизиран сервиз.

 

Необичаен шум по време на работа

               -> Разпръсквача на вода се удря в съдовете

               Подредете съдовете правилно.

 

               -> По-леки съдове се местят по време на плакнене

               Подредете съдовете правилно.

 

               -> Промяна в техниката на миене

               При уреди със сменяща се техника на изплакване при смяна на функцията на разпръсквача на вода възникват различни шумове. Това е напълно нормално.

 

               -> Зареждане с малко съдове

               При зареждане на миялната с твърде малко съдове може да възникне шум, когато някоя водна струя невъзпрепятствено стига до вътрешната стена на уреда.

 

Шум, като удар, по време на пълнене с вода

               -> Вътрешна водопроводна уредба

               Това не влияе върху работата на уреда. Отстраняване на нередности от този вид са възможни само от ВИК-специалист.

 

Образуване на мирис по съдовете или в миялната машина

               -> Често миене на ниска температура

               По-често използвайте програми с по-високи температури. Редовно използвайте препарат за миене на миялната машина.

 

               -> Използван е твърде малко препарат

               Спазвайте препоръчаната от производителя дозировка. Редовно използвайте препарат за миене на миялната машина.

Проблеми след измиване

Препаратът не е напълно изплакнат

               -> Използвани са таблетки при бърза или кратка програма

               Използвайте таблетки с по-бързо разтваряне или някоя по-дълга програма. Спазвайте указанията на производителя на препарата.

 

 

               -> Препаратът е засъхнал

               Избягвайте отделението за препарата да стои дълго време пълно.

Засъхналият препарат се разтваря трудно и действието му се намалява.

Използвайте нов препарат. Зареждайте го винаги сух и при това малко преди започване на програмата!

 

               -> Погрешно използване на таблетките

               Моля спазвайте указанията за дозировка на производителя.

 

               -> Недобро подреждане на съдовете

               Избягвайте да поставяте големи съдове в предната част на кошниците. Преминаването на водните струи или въртенето на разпръсквача на вода може де се затрудни.

 

Остатъчна вода в уреда

               -> Програмата още не е завършила

               Изчакайте края на програмата. В зависимост от модела на уреда на дисплея се появява индикация "0" или "Край", или се чува звуков сигнал.

 

               -> Решетъчното дъно или областта под него са запушени

               Почистете решетката и под нея според упътването за експлоатация.

 

               -> Отходният маркуч е запушен или прегънат

               Проверете маркуча за утайки или прегъвания. Отстранете утайките и поставете маркуча така, че никъде да не се прегъва.

 

               -> Изпразващата помпа е запушена

               В случай че е предвидено за Вашия уред, почистете помпата според упътването за експлоатация.

Проблеми с резултата от измиването

Остатъци от храна

               -> Съдовете се допират в по-голямата си част

               Не поставяйте съдовете един в друг и обърнете внимание на правилното им подреждане.

 

               -> Препаратът не е дозиран правилно

               Спазвайте препоръчителните дозировки на производителя.  В случай на съмнение сменете марката на препарата.

 

               -> Избрана е неподходяща програма

               Изберете съответстваща на замърсяването на съдовете програма с по-висока температура или по-голяма продължителност.

 

               -> Разпръсквачите на вода са блокирани

               Подреждайте съдовете, така че разпръсквачите на вода да могат да се въртят свободно.

 

               -> Изпразващата помпа е запушена

               В случай, че е предвидено за Вашия уред, почистете помпата според упътването за експлоатация.

 

               -> Отходният маркуч е запушен

               При силно замърсяване, моля използвайте специален препарат за миялна машина.

Изберете съответстваща на замърсяването програма с по-висока температура.

 

               -> Отходният маркуч е прегънат

               Поставете маркуча така, че да няма прегъвания.

 

               -> Дюзите на разпръсквачите на вода са запушени

               Почистете разпръсквачите на вода според упътването за експлоатация.

 

               -> Дюзата на таванната част на миялната е запушена

               В случай че Вашият уред има такава дюза, почистете я.

 

               -> Решетъчното дъно не е захванато добре

               Процедирайте както следва: Почистете решетката и отново я поставете правилно. Моля спазвайте указанията в упътването за експлоатация.

 

               -> Решетъчното дъно е замърсено

               Процедирайте както следва: почистете решетката и отново правилно я поставете (Моля спазвайте указанията в упътването за експлоатация.) и здраво завъртете (ако на филтъра има маркировка).

При остатъци от мазнина и по-дребни замърсявания, моля използвайте специален препарат за почистване на миялни машини.

Моля, в бъдеще използвайте съответстваща на замърсяването на съдовете програма с по-висока температура.

 

               -> Петна от чай

               Остатъци от чай се отстраняват чрез подходящи препарати, достатъчна дозировка и силна миеща програма.

 

Пластмасови елементи или елементи от съдовете са с променен цвят

               -> Препаратът не е достатъчно

               Спазвайте препоръчителната дозировка на производителя. В случай на съмнение сменете марката на препарата.

 

               -> Оцветявания от хранителни продукти

               Оцветяванията от хранителни продукти (напр. от доматен сос) са безопасни и избледняват при следващите пъти на миене в миялната. Спазвайте препоръчителната дозировка на производителя и в случай на съмнение сменете марката на препарата.

Указание: Отстранявайте цветните сосове преди миене.

Полезен съвет: Оцветяванията частично се отстраняват с олио.

 

               -> Избрана е неподходяща програма

               При много кратка продължителност на програмата и ниски температури избелващото действие на препарата е слабо. Изберете по-силна програма (по-висока температура и по-дълга продължителност).

 

Ивици върху стъклените чаши

               -> Гланцът е предозиран

               Намалете дозировката на гланца.

 

Петна от вода

               -> Гланцът е слабодозиран

               Увеличете дозировката на гланца, ако върху съдовете се наблюдават варовикови следи от изсъхнали водни капки.

 

Матов слой (отстраняем варовиков слой)

               -> Погрешно омекотяването на водата

               Нагласете уредбата за омекотяване на водата според указанията в упътването за експлоатация. Информация за твърдостта на водата можете да получите от компетентното водоснабдяващо дружество.

 

               -> Няма от специалната сол

               За омекотяването на водата е необходима специална сол. Сипете сол за миялни

Конвенционални готварски плотове

Проблеми при работа

По време на работа котлонът се включва и изключва

                -> Чрез включване и изключване на нагряването се регулира температурата

                По тази причина нажеженото до червено нагряване не се вижда през цялото време. Когато изберете по-слаба степен на работа, нагряването се изключва по-често, а при по-силните степени - само рядко. Но и при най-силната степен нагряването се включва и изключва.

 

Жужащ шум

                -> Това е съвсем нормален шум

                При нагряване на котлона може де се появи леко жужене. Това не влияе на качеството и на работата.

 

Котлоните са различно ярки

                -> Това е технически обусловен признак

                Нагряването на отделните котлони може да свети с различна сила. Според зрителния ъгъл то свети извън маркираната периферия на котлона. Това не влияе на качеството и на работата.

Повреда на котлона

Надрасквания

               -> Неравните дъна на тенджери и тигани надраскват стъклокерамиката

               Проверете Вашите съдове. При специални съдове спазвайте указанията на производителя.

 

               -> Сол, захар, пясък и т.н.

               Поддържайте котлоните винаги чисти и сухи. Не ги използвайте като работна площ или площ за поставяне на предмети.

 

                -> Твърди или остри предмети

               В случай че на котлона падне твърд или остър предмет, може да възникне повреда. Не съхранявайте такива предмети над котлоните.

 

                -> Неподходящо средство за почистване

               Никога не използвайте драскащи гъби, препарат за изтъркване или агресивни препарати, като спрея за фурна и препарата за петна. Използвайте само почистващи препарати, които са предназначени за почистване на стъклокерамични плотове.

Поддържайте Вашия керамичен плот с предпазващи продукти за стъклокерамика.

Петна от вода върху керамичния плот можете да отстраните с лимон или оцет.

Силни замърсявания най-добре се отстраняват със специалното ножче за изстъргване от стъкло.

 

Загаряния

                -> Разтопена захар и храни, съдържащи много захар

               Веднага отстранете прелелите остатъци, особено от разтопена захар и храни, съдържащи много захар, със специалния нож за изстъргване от стъкло. Почистете топлата повърхност с почистващ препарат и кухненска хартия. Ако котлонът все още е много горещ, могат да се образуват петна.

 

Промяна на цвета с метални отблясъци

                -> Изтъркване от тенджерите

               Избягвайте да поставяте на включен котлон празни тенджери, особено на такива от емайл и алуминий. По този начин дъното на тенджерите може да се повреди, както може да се повреди и стъклокерамиката.

Никога не поставяйте горещи тигани и тенджери върху блока за управление.

 

                -> Неподходящ почистващ препарат

               Промяната на цвета се оправя много трудно. Използвайте само почистващи препарати, които са подходящи за стъклокерамика.

 

Неравности по повърхността

                -> Това е обусловено откъм материал при стъклокерамиката

               Тъй като повърхността на керамичния плот е огледално гладка, дори и най-малките мехурчета с диаметър, по-малък от 1 мм, които падат по нея, правят впечатление. Те не пречат нито на работата, нито на трайността на стъклокерамичния плот.

Наранявания на рамката на котлоните

Драскотини или матови участъци

               -> Неподходящ почистващ препарат

               Използвайте само топла почистваща луга. Не използвайте остри или жулещи средства. Ножчето за изстъргване не е подходящо. Също така лимонът и оцетът са неподходящи; може да се образуват матови участъци.

 

               -> Горещи съдове

               Никога не поставяйте горещи тигани и тенджери върху рамката.

Газови готварски плотове

Усеща се мирис на газ

Усеща се мирис на газ

                -> Важно указание

                Газът е наситен с вещества, които отделят миризма на сяра.

Нашите горелки имат предпазител. Газ може да изтича невъзпламенен само, докато бутонът за включване е натиснат.

 

Мирише на газ

                -> Бутонът за включване/изключване е бил натиснат дълго време при включване

                       Изчакайте няколко минути преди да опитате отново да включите котлона. Прегледайте точките в раздел "Проблеми при запалване".

 

                -> Лошо уплътняване на свързването с газопровода или с бутилката

                Всички уплътнения на нашите уреди са проверени старателно. Вероятно има лошо уплътнение при свързването на уреда.

Ако уредът е свързан към газова бутилка, проверете свързването.

Ако уредът не е свързан към газова бутилка или тя е свързана с добро уплътнение, спрете притока на газ към уреда и проветрете помещението. Възможно най-скоро осигурете специалист, който да провери инсталацията. Не използвайте уреда, докато системата не бъде проверена и одобрена за ползване.

Проблеми при запалване

Няма запалителна искра

               -> Няма напрежение в контакта

               Проверете контакта с друг уред, напр. сешоар. Ако контактът не работи, моля обърнете се към електротехник.

 

               -> Предпазителят е изключил или е повреден

               Включете отново предпазителя. Моля, подменете повредените предпазители.

 

                -> Спиране на тока

               Проверете, дали лампите или други електроуреди работят.

 

               -> Бутонът за включване/изключване или някой от въртящите се бутони е блокирал

               Проверете, дали чуждо тяло или замърсявания не блокират областта под бутона за включване/изключване, съответно под въртящия се бутон, и ги отстранете.

Тествайте функционалността и на другите бутони.

 

                -> Запалителните свещи са замърсени

               Проверете запалителните свещи за замърсявания или влага.

 

Има запалителна искра, но не се появява пламък

               -> Към уреда не се подава газ

               Проверете, дали кранът за газ преди уреда е затворен, съответно, дали не е празна газовата бутилка.

 

               -> Бутонът за включване/изключване или някой от въртящите се бутони е блокирал

               Проверете, дали чуждо тяло или замърсявания не блокират областта под бутона за включване/изключване, съответно под въртящия се бутон, и ги отстранете.

 

                -> Главният превключвател не е включен

               Ако Вашият уред има главен превключвател, той трябва да се включи, за да може уредът да работи.

 

               -> Няма газ към горелката

               Моля проверете елементите на горелката или изпускателите на газ (дюзите) за запушвания и при необходимост ги почистете.

Проблеми с горелката по време на работа

Пламъкът гори неравномерно и в жълто

               -> Капакът на горелката е разместен, елементите на горелката са мокри или замърсени

               Проверете, дали капакът на горелката е поставен правилно и елементите на горелката са сухи.

Проверете, дали по елементите на горелката има замърсявания. Моля при почистване не използвайте остри метални инструменти.

 

Пламъкът гори много високо, в жълто и много силно

               -> Газът е настроен погрешно

               Когато уредът се използва с течен газ (пропан), трябва да се монтират специални дюзи. Това трябва да се извърши само от специалист. Моля обърнете се към оторизиран сервиз.

 

След известно време пламъкът започва да гори слабо

               -> Твърде малко горивен въздух

               Проверете, дали отворът зад рамката на уреда е свободен. Този отвор служи за засмукване на допълнителен горивен въздух (този отвор не е наличен при всички модели).

 

Пламъкът гори и след известно време изгасва от само себе си

               -> Външни влияния

               Избягвайте образуването на силно засмукване на въздуха чрез отворен прозорец или включен на висока степен аспиратор. Избягвайте също така влагата, като напр. от извряла вода.

 

               -> Твърде малко горивен въздух

               Проверете, дали отворът зад рамката на уреда е свободен. Този отвор служи за засмукване на допълнителен горивен въздух (този отвор не е наличен при всички модели).

 

Пламъкът не може да се регулира така, както е представено на индикатора

               -> Типичен признак на всички регулатори на газ

               Това не е грешка, а нормално поведение на всички регулатори на газта (кранове на газта).

Регулацията зависи също така и от вида на използваната газ. Специално при употребата на течна газ регулирането (редуцирането) на пламъка започва със закъснение. 

Проблеми с елементите на горелката и стойките за готварските съдове

Тенджерите се клатят върху стойката

                -> Позиция на тенджерата и състояние на тенджерата

                Проверете, дали тенджерата се намира в средата над горелката.

Проверете, дали дъното на тенджерата е гладко.

 

                -> Отклонения на стойките за готварските съдове

                Малки отклонения на крачетата на стойките за съдовете са неизбежни и не представляват грешка. Възможно е леко изкривяване на метала по време на процеса на емайлиране или от големи температурни разлики при употреба, което не може да се избегне.

 

Тенджерите стоят накриво

                -> Стойката за тенджерата не е поставена правилно

                Спазвайте правилната позиция на стойката на тенджерата.

 

                -> Гумената подложка на стойката за тенджерата се е отделила

                Проверете, дали гумената подложка на скарата за тенджерата не се е отделила. Ако тя е много износена, ще намерите нови гумени подложки при оторизираните търговци / сервизи.

 

Носачите на тенджерата са неугледни

                -> Емайлът в краищата е паднал

                След известен период на работа това не може да се предотврати поради високата температура на пламъка. Въпреки това носачите на тенджерата могат да се използват без ограничения.

 

                -> Носачът на тенджерата има бели участъци

                При почистване на елементите на горелката в миялната машина върху повърхността могат да се наслоят остатъци от миещия препарат. По-добре почиствайте елементите на горелката внимателно с луга за миене и нежулеща гъба. Проверете в упътването за експлоатация, дали Вашите носачи на тенджери могат да се мият в миялна машина.

Също така може да става въпрос за изтъркване на дъното на тенджерата. Моля проверете Вашите тенджери. Почистете внимателно с луга за миене и нежулеща гъба.

Фурни

Проблеми с уреда

Печката не работи

                -> Няма напрежение в контакта

                Проверете контакта с друг уред, напр. сешоар. Ако контактът не работи, моля обърнете се към електротехник.

 

                -> Предпазителят е изключил или е повреден

                Включете отново предпазителя. Моля подменете повредените предпазители.

 

                -> Спиране на тока

                Проверете, дали лампите или други електроуреди работят.

 

                -> Уредът е блокирал

                Натиснете бутон "Ключ", докато на индикатора се появи символът на ключа.

 

Вратата на фурната не може да се отвори

                -> Вратата на фурната е заключена

                       На индикатора се появяват символите "Заключване" и "Ключ". Активна е защитата от деца. В продължение на около 4 сек. задръжте натиснат бутон "Ключ". Можете да отворите отново вратата на фурната, когато на индикатора се появи символът "Заключване".

 

                -> Фурната е в процес на самопочистване

                Изчакайте, докато се появи символът "Заключване".

 

                -> Процесът на самопочистване е бил прекъснат, напр. от спиране на тока

                Изчакайте, докато фурната се изстуди и се появи символът "Заключване".

 

                -> След процеса на самопочистване селекторът на функции е бил изключен твърде рано.

Индикация за проблем на дисплея

На екрана мигат символът за избран метод на печене и часовникът

               -> Спиране на тока

               Нагласете часа отново, а след това и начина на печене.

 

Мига индикаторът за часа

               -> Спиране на тока

               Нагласете часа отново.

 

Фурната не нагрява. Индикаторът за температурата показва квадрат

               -> Уредът се намира в режим "Демонстрация"

               Изключете предпазителя в блока за предпазители. Изчакайте около 20 секунди. Включете отново предпазителя. В следващите 2 минути задръжте натиснат в продължение на 6 секунди бутон Бързо нагряване, докато квадратът изчезне.

 

Появява се индикация "Автоматично времево ограничение"

               -> Задействано е времево ограничение

               Фурната е била използвана много дълго време, без да е променяна първоначалната настройка. По тази причина автоматично се е задействало времевото ограничение. Изключете селектора на функциите и започнете отначало.

 

Индикация за грешка "Er и число"

               -> "Er1" или "Er4": Температурният датчик е паднал

               Моля, обадете се на оторизиран сервиз.

 

               -> "Er2": Грешно свързване към мрежата

               Изключете предпазителя в блока за предпазители и уредът трябва да бъде свързан правилно.

Повреди на ...

Емайла

               -> Тава за печене или алуминиево фолио на дъното на фурната

               Не поставяйте тави върху дъното на фурната. Не покривайте дъното с алуминиево фолио. Получава се преграждане на топлината. В този случай времето за печене вече няма да е вярно и емайлът се поврежда.

 

               -> Вода във фурната

               Никога не сипвайте вода в горещата фурна. Емайлът може да се повреди.

 

               -> Плодов сок

               Когато печете кексове с много плодов сок, не покривайте тавата много обилно с плодове. Плодовият сок, който капе от тавата, оставя петна, които не могат да се отстранят.  По-добре използвайте дълбока универсална тава.

 

               -> Спрей за фурна

               При употребата на спрей за фурна, преди всичко в гореща фурна, могат да възникнат непоправими промени на цвета на емайла. Винаги изчаквайте, докато фурната се охлади, преди да започнете с почистването.

 

Предната част на мебели

               -> Изстиване на фурната с отворена врата

               Оставяйте фурната да изстива само в затворено положение. Дори когато оставите фурната съвсем леко открехната, с времето фронтът на съседните мебели може да се повреди.

Резултатът от самопочистването не е задоволителен

Избягвайте опасностите от пожар и вредите за здравето

                -> Едрите остатъци от храна, мазнина и сок от печено месо не са отстранени

                Преди всяко самопочистване отстранявайте едрите замърсявания от дъното на фурната.

 

                -> Опасност от изгаряне

                Пазете децата на разстояние.

Не закачайте запалими вещи на дръжката на вратата, като напр. кърпа за бърсане на съдове.

 

                -> Неподходящи тави или форми за печене във фурната

                По време на автоматичното самопочиставне никога не оставяйте във фурната да се почистват заедно с нея тави и форми с незалепващо покритие!

Индукционни готварски плотове

Проблеми с уреда

Котлонът не работи

                -> Няма напрежение в контакта

                Проверете контакта с друг уред, напр. сешоар. Ако контактът не работи, моля обърнете се към електротехник.

 

                -> Предпазителят е изключил или е повреден

                Включете отново предпазителя. Моля подменете повредените предпазители.

 

                -> Спиране на тока

                Проверете, дали лампите или други електроуреди работят.

 

                -> При включване предпазителят изключва

                Уверете се, че енергията, необходима за всички включени уреди, не надминава максималната стойност на електрозахранването на Вашия дом. Проверете, дали предпазителят изключва при включването на друг котлон.

 

                -> Котлонът се изключва

                Неумишлено е докоснат главният прекъсвач. Включете отново котлона. Още веднъж направете настройките.

Индикация на дисплея за проблем

Индикация на дисплея за проблем

               -> На всички индикатори мига "E" и се чува звуков сигнал

               Блокът за управление е много мръсен, готвеното е преляло или върху работната площ има поставен предмет. Почистете основно блока за управление или отстранете предмета от работната площ. Докоснете блока за управление. Мигането спира.

 

               -> Върху котлона има тенджера, индикаторът мига и не се отдава мощност

               Проверете, дали съдът е електромагнитен (привлича се от магнити).

Проверете, дали диаметърът на тенджерата е достатъчно голям.

При употребата тенджерата е станала много гореща. Оставете я да изстине. Ако след изключване и повторно включване на котлона индикаторът продължава да мига, изключете уреда от мрежата. Изчакайте 20 секунди и отново го свържете.

 

                -> Индикаторът на функция Powerboost (увеличаване на мощността) мига и се изключва

               С функция Powerboost котлонът работи с максималната възможна мощност. При по-продължително време на готвене е възможно уредът автоматично да изключи тази функция, за да се предпази от прегряване. При условие, че индикаторът не мига, можете отново да използвате функцията.

Индикация за грешка "F и число"

Индикация за грешка "F и число"

               -> "F0": В уреда е настъпила вътрешна грешка

               Изключете котлоните от мрежата. Изчакайте няколко секунди и свържете отново. Ако индикацията не изгасва, обадете се в оторизиран сервиз.

 

               -> "F2": Уредът се нагорещил много и се е изключил

               Отстранете съда за варене от предните котлони. Индикацията изгасва при докосване на блока за управление, когато котлоните са достатъчно изстинали.

 

               -> "F4": Уредът се нагорещил много и се е изключил

               Проверете, дали няма поставен горещ съд върху блока за управление. Отстранете съда от блока за управление. Изчакайте няколко минути, докато той малко се охлади. В случай че след включване отново се появи индикация "F4", моля обадете се в оторизиран сервиз.

 

               -> "F8": Активирала се функцията за изключване след дълго време на употреба

               Уредът е работил твърде дълго без прекъсване на висока степен на мощността. Активирала се функцията за изключване след дълго време на употреба. За да продължите да готвите, натиснете произволен бутон.

 

               -> "c1": Напрежението в мрежата е много слабо

               Изключете котлоните. Изчакайте няколко секунди и включете отново.Ако индикацията не изгасва, обърнете се към Вашия доставчик на електричество.

 

               -> "c2 / c3": Уредът е прегрял

               За да предпази котлоните, уредът се е изключил автоматично. Оставете го да се охлади за няколко минути и отново го включете.

 

               -> "U400": Уредът не е свързан правилно към мрежата

               Откачете котлоните от мрежата. Вижте начина на свързване и ги свържете отново правилно. Ако индикаторът не изгасне, моля обадете се в оторизиран сервиз.

 

               -> Индикация "Er и числа"

               Когато се появи индикатор "Er и числа", електрониката показва някаква грешка. Откачете уреда от мрежата и го свържете отново. Ако тази индикация пак се появи, моля обадете се в оторизиран сервиз.

Шумове

Шумове

                -> Работни шумове при индукцията

                Технологията на индукцията се основава на свойствата на определени метали при електромагнитно въздействие. Образува се така нареченият вихров ток, който кара молекулите да трептят. Тези трептения (вибрации) се превръщат в топлина и в зависимост от материала могат да породят леки шумове. Те са нормални и не са сигнал за дефект.

 

Жужене

                -> Жужене като трансформатор

                Получава се при готвене на висока степен на мощността. Причина за това е количеството енергия, която се подава от котлона към съда за готвене. Този шум изчезва или става по-слаб, когато се намали степента на котлона.

 

Свистене

                -> Празна тенджера

                Получава се, когато е поставена празна тенджера. Този шум изчезва, когато в нея се сипе вода или някакви продукти.

 

Пращене

                -> Свойство на готварския съд

                Този шум се появява при съдове за готвене, които имат слоеве от различни материали. Шумът се причинява от вибрациите на свързващите повърхности на различните по материал слоеве. Този шум се дължи на съда за готвене. Той може да се промени според количеството и вида на продуктите, които се готвят.

 

Свистящ звук

                -> Свойство на готварския съд

                Този шум се появява основно при съдове за готвене, които имат слоеве от различни материали, когато се използват при максимална мощност на нагряване и едновременно на 2 съседни котлона. Свистенето изчезва или намалява, когато се намали степента на котлона.

 

Шум на вентилатор

                -> Шум от вентилатора

                За правилната работа на електрониката е необходимо тя да функционира при контролирана температура. По тази причина уредът е снабден с вентилатор, който работи на различни степени според температурата. Вентилаторът може да продължи да работи и след спиране на уреда, ако температурата все още е много висока.

Повреда на котлона

Повреда на котлона

                -> Важно указание

                Много е важно в съда за готвене, който е поставен на действащ котлон, да има вода или хранителни продукти. Уредът е снабден със система за сигурност, но празните съдове могат да се нагреят толкова бързо, че автоматиката за изключване да не може да реагира на време и съдът да достигне много висока температура. Дъното на съда дори може да се разтопи, а стъклото на котлона да се повреди. Ако се стигне до това, в никакъв случай не пипайте готварския съд! Изключете котлона. Ако след охлаждане той не работи, свържете се с оторизиран сервиз.

 

Надрасквания

                -> Неравните дъна на тенджери и тигани надраскват стъклокерамиката

                Проверете Вашите съдове. При специални съдове спазвайте указанията на производителя.

 

                -> Сол, захар, пясък и т.н.

                Поддържайте котлоните винаги чисти и сухи. Не ги използвайте като работна площ или площ за поставяне на предмети.

 

                -> Твърди или остри предмети

                В случай, че на котлона падне твърд или остър предмет, може да възникне повреда. Не съхранявайте такива предмети над котлоните.

 

                -> Неподходящо средство за почистване

                Никога не използвайте драскащи гъби, препарат за изтъркване или агресивни препарати, като спрея за фурна и препарата за петна. Използвайте само почистващи препарати, които са предназначени за почистване на стъклокерамични плотове.

Поддържайте Вашия керамичен плот с предпазващи продукти за стъклокерамика.

Петна от вода върху керамичния плот можете да отстраните с лимон или оцет.

Силни замърсявания най-добре се отстраняват със специалното ножче за изстъргване от стъкло.

 

Загаряния

                -> Разтопена захар и храни, съдържащи много захар

                Веднага отстранете прелелите остатъци, особено от разтопена захар и от храни, съдържащи много захар, със специалния нож за изстъргване от стъкло. Почистете топлата повърхност с почистващ препарат и кухненска хартия. Ако котлонът все още е много горещ, могат да се образуват петна.

 

Промяна на цвета с метални отблясъци

                -> Изтъркване от тенджерите

               Избягвайте да поставяте на включен котлон празни тенджери, особено на такива от емайл и алуминий. По този начин дъното на тенджерите може да се повреди, както може да се повреди и стъклокерамиката.

Никога не поставяйте горещи тигани и тенджери върху блока за управление.

 

                -> Неподходящ почистващ препарат

               Промяната на цвета се оправя много трудно. Използвайте само почистващи препарати, които са подходящи за стъклокерамика.

 

Неравности по стъклокерамиката

                -> Обусловено откъм материала

                Тъй като повърхността на керамичния плот е огледално гладка, дори и най-малките мехурчета с диаметър, по-малък от 1 мм, които падат по нея, правят впечатление. Те не пречат нито на работата, нито на трайността на стъклокерамичния плот.

Наранявания на рамката на котлоните

Драскотини или матови участъци

               -> Неподходящ почистващ препарат

               Използвайте само топла почистваща луга. Не използвайте остри или жулещи средства. Ножчето за изстъргване не е подходящо. Също така лимонът и оцетът са неподходящи; може да се образуват матови участъци.

 

               -> Горещи съдове

               Никога не поставяйте горещи тигани и тенджери върху рамката.

Микровълнови фурни

Проблеми с уреда

Уредът не работи

                -> Няма напрежение в контакта

                Проверете контакта с друг уред, напр. сешоар. Ако контактът не работи, моля обърнете се към електротехник.

 

                -> Предпазителят е изключил или е повреден

                Включете отново предпазителя. Моля подменете повредените предпазители.

 

                -> Спиране на тока

                Проверете, дали лампите или други електроуреди работят.

 

                -> Неправилно обслужване

                Изключете предпазителя за уреда в блока за предпазители и след около 10 секунди отново го включете.

 

Микровълновата не се включва

                -> Врата не е затворена докрай

                Проверете, дали остатъци от храна или чуждо тяло не пречат на вратата.

 

                -> Не е натиснат бутон "Старт"

                Натиснете бутон "Старт".

 

Уредът не работи; индикаторът показва някакво времетраене

                -> Случайно е завъртян бутонът за време

                Натиснете бутон "Стоп".

 

                -> Бутон "Старт" още не е натиснат

                За да започне работа, след определяне на времето натиснете бутон "Старт".

 

Храната се стопля по-бавнo от обичайното

                -> Избрана е твърде ниска степен на мощност на микровълновата

                Изберете по-висока мощност.

 

                -> В уреда е поставено по-голямо количество от обикновено

                Двойно количество изисква почти двойно време.

 

                -> Храната е била по-студена от обикновено

                От време на време разбърквайте или обръщайте храната.

 

Работата на микровълновата е прекъснала без видими причини

                -> Има смущение в микровълновата

               Ако тази грешка се получава многократно, моля обърнете се къ оторизиран сервиз. Печката може да работи като фурна без микровълнова.

 

Във фурната е тъмно

                -> Крушката във фурната е изгоряла

                Сменете крушката във фурната. Подробно описание можете да намерите в упътването за експлоатация. Моля, използвайте само крушки, препоръчани от производителя.

Индикации за грешки на дисплея

Индикации за грешка на дисплея

               -> Светят 3 нули: спиране на тока

               Нагласете времето отново (виж упътването за експлоатация).

 

               -> "S": активирало се е изключване на предпазителя

              Фурната е използвана дълго време без да се променят настройките. Натиснете бутон "Стоп" и при необходимост започнете отначало.

 

                -> "E1" или "E2": температурният датчик е паднал

               Моля, обадете се в оторизиран сервиз.

Възможно е използването само на микровълновата.

 

                -> "E9", "E10" или "E11": в микровълновата има повреда

                Натиснете бутон "Стоп". Съобщението за грешка изгасва. Пуснете микровълновата отначало. В случай, че съобщението за грешка се появи отново, моля обадете се в оторизиран сервиз. Печката може да работи като фурна без микровълнова.

 

                -> "E13", "E14" или "E15": повреда на заключването на вратата

                Моля, обърнете се към оторизиран сервиз.

 

                -> "E16" или "E17": техническа повреда

                Моля, обърнете се към оторизиран сервиз.

Климатици (моноблок)

Проблеми при включване

Уредът не работи

                -> Няма напрежение в контакта

                Проверете контакта с друг уред, напр. сешоар. Ако контактът не работи, моля обърнете се към електротехник.

 

                -> Предпазителят е изключил или е повреден

                Включете отново предпазителя. Моля подменете повредените предпазители.

 

                -> Спиране на тока

                Проверете, дали лампите или други електроуреди работят.

 

                -> Избраната температура е по-висока или еднаква с тази в помещението

                Нагласете на по-ниска температура.

 

                -> Съдът за кондензатна вода е пълен; уредът се изключва автоматично

                Изпразнете съда с водата. Уредът трябва да бъде на равно.

 

                -> Съдът за кондензатна вода не е поставен правилно

                Проверете, дали съдът за кондензатна вода е поставен правилно.

Проблеми по време на работа

Върху решетката на излизащия въздух се образува кондензатна вода

               -> Това е нормално при обкръжаваща среда с висока влажност

               Това не влияе на работата на уреда.

 

Уредът не отдава достатъчно мощност за охлаждане

                -> Съпротивлението на въздуха във въздушния маркуч е твърде голямо

               Проверете, дали маркучът за въздуха е свързан съобразно изискванията.

Проверете, дали маркучът за въздуха не е фиксиран с твърде тесен радиус на завоите.

 

                -> Изпускателният кран е на положение "Изсушаване"

               Позиционирайте изпускателния кран на положение "Охлаждане".

 

                -> В помещението е влязла твърде много топлина

               Закрепете вмукателната тръба, така че прозорецът да е възможно най-малко отворен.

Спуснете ролетните щори или вътрешните щори, за да намалите влизащите в помещението слънчеви лъчи.

Електрическите уреди  (осветление, компютър, телевизор и др.) отдават топлина; по възможност изключете 'излишните' електрически уреди.

 

Компресорът не работи

                -> Активирано е забавяне на включването

               По технически причини може да се е активирало забавяне на включването. След 3 минути компресорът започва да работи.

 

                -> Температурата в помещението е по-ниска от 18°C

               Температурата в помещението трябва да е по-висока от 18°C, за да може уредът да работи в режим "Изсушаване" и "Охлаждане".

 

Уредът е твърде шумен

                -> Вибрации на въздушния маркуч

               Проверете, дали въздушният маркуч е прикрепен правилно към уреда.

 

                -> Вибрации от много голямо въздушно съпротивление

              Проверете, дали входът и изходът на въздуха са свободни.

 

                -> Циклично бълбукане на помпата

              Това е нормален шум. Той се дължи на работата на помпата за циркулация на водата, която подобрява капацитета на уреда.

 

Нагласената температура се различава от измерената

                -> Индикаторът на уреда показва желаната температура

               Регулирането се осъществява чрез изравняване на температурата със засмукания въздух. Възможно е да има разлика с температурата в помещението. Колкото по-далеч от уреда е мястото на измерване, толкова по-големи може да са разликите.

 

Уредът не изсушава въздуха (в режим "Изсушаване")

                -> Температурата в помещението е по-ниска от 18°C

               Температурните граници в режим "Изсушаване" са между 18°C и 35°C.

 

Уредът изсушава по-малко от посоченото

                -> Температурата на помещението не е 30°C

               Максималният капацитет на изсушаване е измерен при 30°C и 80% относителна влажност на въздуха. Ако температурата на помещението и/или относителната влажност в него се различават от тези стойности, капацитетът за изсушаване на климатика намалява.

Климатици с външно тяло (сплит)

Проблеми при включване

Уредът не работи

                -> Няма напрежение в контакта

                Проверете контакта с друг уред, напр. сешоар. Ако контактът не работи, моля обърнете се към електротехник.

 

                -> Предпазителят е изключил или е повреден

                Включете отново предпазителя. Моля подменете повредените предпазители.

 

                -> Спиране на тока

                Проверете, дали лампите или други електроуреди работят.

 

                -> Избраната температура е по-висока или еднаква с тази в помещението

                Нагласете на по-ниска температура.

Проблеми по време на работа

След известно време уредът се изключва

               -> Уредът не е поставен правилно или не е свързан правилно

               Проверете, дали входът и изходът на въздуха са свободни.

Проверете, дали куплунгът стои правилно.

 

                -> Външна температура над 43°C

               Ако температурата навън мине над 43°C, уредът автоматично се изключва за кратък период от време и след това отново се включва.

 

                -> Вътрешната и външната температура са под 20°C

               Ако вътрешната или външната температура падне под 20°C, уредът временно се изключва, за да предотврати образуването или натрупването на скреж или лед в изпарителя.

Хладилници и фризери

Неприятни миризми

Неприятни миризми

                -> Важно указание

                По възможност поставяйте хранителните продукти в уреда пакетирани или добре покрити!

 

                -> Отстраняване на нередности при неприятни миризми

                Почистете уреда основно (оцетна вода) и го проветрете за по-дълго време. След включването отново в експлоатация миризмите намаляват. При  упорити миризми почистването трябва да се повтори неколкократно. След това почиствайте уреда всеки месец с луга, както се препоръчва в упътването за експлоатация.

 

Уредът мирише на пластмаса

                -> Типична миризма на пластмаса при новите уреди

                Нашите уреди са снабдени с пластмаса, която отговаря на закона за хранителните продукти и необходимите предмети (произход на хранителните продукти и др.).

При доставката на уредите (в топло състояние) те могат да имат типичния мирис на пластмаса. Той изчезва след пускането на уреда в експлоатация. Ако става въпрос за момент, който не е непосредствено след пускането в експлоатация, неприятният вкус или мирис може да не произхождат от уреда.

 

Причини за миризмата

                -> Уредът е бил извън експлоатация и вратата му е била затворена

                В този случай може да се появи мирис на мухъл.

Почистете уреда основно и го проветрете. След пускането му в експлоатация и когато се охлади, неприятната миризма вече едва ли ще се усеща.

Моля също така да спазвате указанията в упътването за експлоатация. Когато уредът няма да се използва за по-дълъг период, изключете го, размразете камерата (ако има такава) и почистете основно уреда. След това оставете всички врати на уреда отворени.

 

                -> В уреда се съхраняват отворени стоки (неопаковани)

                Особено критично е съхранението на изцедени цитрусови плодове. Цитрусови плодове, които са обработени с химикали, могат да доведат до "химически" мирис във вътрешността на уреда. Този мирис се впива в пластмасата и би могъл да доведе до промяна във вкуса на неопаковани хранителни продукти. Почистете основно уреда.

 

                -> В уреда има развалени продукти

                Развалени хранителни продукти могат да доведат до това, миризмата да се впие в пластмасата във вътрешността на уреда. Тогава миризмите се отделят по-дълго време. В най-лошия случай може да се стигне до вкусови промени на други непакетирани продукти. Почистете уреда основно.

Подозрителни шумове

Бръмчене

               -> Моторът се включва

               Бръмченето идва от мотора (компресора). Възможно е при включване на мотора да е малко по-шумно. Това е съвсем нормален шум.

 

                -> Уредът не стои на равно

               Изравнете уреда с помощта на нивелир. Използвайте за целта винтовите или подложете нещо. Допълнителни указания можете да откриете в Вашето упътване за експлоатация.

 

Бълбукане

                -> Охлаждащото средство тече в тръбите

               Бълбукането, клокочене или бръмчене идва от охлаждащото средство, което тече в тръбите. Това е съвсем нормален шум.

 

                -> Уредът се допира

               Отместете уреда от допиращи се до него мебели, стени или други уреди.

 

Прищракване

                -> Включване на магнитния вентил

               Прищракване се чува винаги, когато магнитният вентил превключва различните хладилни цикли. Това е съвсем нормален шум.

 

                -> Термостатът се включва или изключва

              Прищракване се чува винаги, когато термостатът включва или изключва мотора. Това е съвсем нормален шум.

 

                -> Нестабилни части във вътрешността

                Чекмеджетата, кошниците или рафтовете са нестабилни или се движат трудно. Проверете елементите, които се изваждат и при необходимост ги поставете наново.

 

Шумене или бръмчене

                -> Въздушен поток във вътрешността на уреда

               При уред с повече зони или със система No Frost възникнал слаб шум може да се дължи на въздушния поток във вътрешността на уреда. Това е съвсем нормален шум.

 

                -> Чашите или съдовете се допират

              Отделете леко едни от други допиращите се съдове или чаши.

Общи смущения

Уредът не охлажда

               -> В контакта няма напрежение

               Проверете контакта с друг уред, напр. сешоар. В случай че контактът не работи, моля обърнете се към електротехник.

 

                -> Предпазителят е изключил или е повреден

               Включете отново предпазителя. Моля, подменете повредените предпазители.

 

               -> Спиране на тока

               Проверете, дали лампите или други електроуреди работят.

 

                -> Температурата е нагласена на "0"

               Нагласете желаната температура.

 

Хладилникът се включва все по-често и за по-дълго

                -> Често отваряне на вратата/ вратите на уреда

               Не отваряйте вратата/ вратите ненужно често.

 

                -> Замразяване на по-голямо количество пресни продукти

               Моля, спазвайте указанията за максимално количество замразени продукти.

 

                -> Вентилационните отвори са покрити

               Отстранете възпрепятстващите вентилацията предмети.

 

Температурата в хладилната, съответно фризерната част, е твърде ниска

                -> Вратата на камерата не е затворена правилно.

               Затворете вратата на камерата. Трябва да чуете, че тя се затваря.

 

                -> Температурата е нагласена на твърде ниска стойност

              Нагласете на по-висока температура.

 

                -> Замразяване на по-голямо количество пресни продукти

                По тази причина температурата временно спада, тъй като хладилната машина работи дълго.

 

Замразяваният продукт е дълбоко замръзнал

                -> Влажна опаковка

               Моля, обърнете внимание на това, продуктите да се съхраняват сухи.

Отделете замразения продукт с тъп предмет, а не с нож или остър предмет! С тях може да нараните тръбите с охлаждащата течност или пластмасовата повърхност.

 

Камерата има дебел слой лед

                -> Вратата/ вратите на уреда се отварят често или за дълго

               Не отваряйте вратата/вратите ненужно често и за дълго. Топлият въздух отвън се наслоява върху студената повърхност като влага и замръзва.

Обърнете внимание и на това, вратата на камерата да е затворена правилно. Уплътнението трябва да приляга добре от всички страни.

Размразете камерата (виж упътването за експлоатация).

 

Замразеният продукт се размразява

                -> Температурата на обкръжаващата среда е по-ниска от + 16°C

               По тази причина хладилната машина се включва по-рядко. Затоплете помещението до температура, по-висока от +16°C.

Ако Вашият уред разполага с копче за термометър на външната температура, включете го. За да го включите, натиснете долната страна на копчето; появява се червена индикация. Сега вътрешното осветление в уреда свети постоянно с намалена сила.

 

Капки върху задната вътрешна стена

                -> Активирано е автоматичното размразяване

               Това е нормално, когато Вашият хладилник разполага с автоматично размразяване.

Влагата се отделя по задната стена и там замръзва. След това в процеса на размразяване отново се втечнява. Ледът се разтопява и през отточен отвор на задната стена на уреда достига до отдолунамираща се ваничка на гърба на уреда. От съществуващата отпадъчна топлина водата от хладилника се изпарява във Вашата кухня.

Вие можете да намалите образуването на лед: Опаковайте хранителните продукти; не слагайте топли продукти в уреда!

Важно е отточният отвор никога да не е запушен. Почиствайте го с клечка за уши.

 

Дъното на хладилника е влажно

                -> Отточният отвор за разтопената вода е запушен

                  Почистете улея за разтопената вода и отточната тръбичка. Точно описание ще откриете в упътването за експлоатация.

 

Вътрешното осветление не работи

                -> Бутонът за осветлението е блокирал

                  Проверете, дали може да се натисне.

Специално за комбинирани уреди хладилник с фризер със свързване към течаща вода

Камерата вече не може да достигне избраната температура

               -> Вратата на камерата е била дълго време отворена

               По тази причина изпарителят (студопроизводителят) е замръзнал толкова силно, че автоматичната система за размразяване не може повече да разтопи леда.

Извадете от уреда замразените продукти и ги сложете добре изолирани на някое хладно място. След около 12 часа ледът в хладилника ще е разтопен и Вие ще можете отново да пуснете уреда в експлоатация.

Указание: Не отваряйте вратата на хладилника ненужно често. По този начин ще предотвратите загуба на студ.

В случай че проблемът не може да бъде решен чрез тези указания, моля обадете се в оторизиран сервиз.

 

Въпреки това, че уредът е работил дълго, не се образуват кубчета лед

                -> Кранът за водата е затворен

               Отворете крана за водата.

 

                -> Генераторът за лед е затворен

               Индикаторът показва символа "Затваряне". Натиснете бутон "Правене на лед".

 

                -> В камерата е топло

               Намалете температурата на камерата.

 

                -> Водоснабдяването е прекъснато

               Свържете се със специалист.

 

                -> Налягането на водата е слабо

               Свържете се със специалист.

 

Готовите кубчета лед не се изсипват

                -> Кубчетата лед са замръзнали едно за друго

               Извадете съда за лед и го изпразнете.

 

                -> Кубчетата лед са заседнали на изхода на съда за лед  или в трошачката

              Извадете съда за лед и завъртете с ръка  винтовия транспортьор. Ако има заседнали ледени парченца, освободете ги с дървена пръчица.

 

Кубчетата лед са воднисти

                -> Кубчетата лед са се разтопили

               Това може да се случи при спиране на тока, или когато вратата на камерата не е била правилно затворена.

Извадете съда за леда, изпразнете го и старателно го подсушете.

 

Кубчетата лед изчезват

                -> Над кубчетата лед се излива студен въздух

               По този начин кубчетата лед намаляват, особено при ниско потребление.

 

Клапата на ледогенератора не се затваря правилно

                -> Кубчета лед пречат на затварянето на клапата

               Изпразнете съда за лед.

 

Кубчетата лед са залепнали за тяхната купичка

                -> Поради варовикови отлагания от водата

               В купичките могат да се образуват варовикови отлагания от водата и те да се свържат с кубчетата лед. Навлажнете един парцал с оцет и старателно избършете с него купичките.

Това може да се случва по-често в региони с особено варовита вода. Тогава купичките трябва да се почистват при всяко чистене на хладилника.

 

Кубчетата лед не са с еднакъв размер

                -> Уредът не стои на равно

                  Изправете уреда с нивелир и с помощта на винтовите крачета. Точно описание можете да намерите в упътването за монтаж.

 

Има вода в съда за кубчетата лед

                -> Уредът не стои на равно

                  Изправете уреда с нивелир и с помощта на винтовите крачета. Точно описание можете да намерите в упътването за монтаж.

 

Автоматът за вода не работи

                -> Кранът за водата е затворен

                  Отворете крана за водата.

 

                -> В камерата е топло

                  Намалете температурата в камерата.

Имате въпроси?

Не се колебайте, свържете се с нас!