Официален сервиз на

СОТИРОВ СЕРВИЗ

СОТИРОВ СЕРВИЗ

BOSCH

WHIRLPOOL

 

 

Означение на моделите

 

Изберете група уреди, за да видите къде са залепени стикерите.

Всеки домакински уред Bosch и Siemens са снабдени с табелка, на която е изписан кодът на модела (E-NR) и серийния номер на уреда. Маркировката може да е залепена върху уреда под формата на стикер или да е гравирана върху уреда.

 

 

© 2014 Сотиров Сервиз

 

София, 1233,  ул. "Козлодуй" 113

телефони: 02/ 833 41 70, 02/ 931 50 62,

02/ 833 41 95, 02/ 931 12 33

тел/факс:   02/ 931 11 77

e-mail:        whirlpool_info@sotirov-service.com,

sotirovservice@gmail.com